Browsing Tag

Cài đặt plugin bằng cách upload từ máy tính

install_plugin_caidatpluginwordpress
Web, Wordpress,

Hướng dẫn cài đặt plugin cho WordPress

Để cài đặt plugin cho WordPress bạn sẽ có thể thực hiện theo 3 cách đó là:

  • Cài đặt plugin ngay trên trang Dashboard thông qua tìm kiếm (áp dụng cho plugin miễn phí)
  • Cài plugin bằng cách tải lên từ máy tính của bạn (áp dụng cho plugin trả phí)
  • Cài đặt plugin bằng cách upload thông bằng phần mềm kết nối FPT. (áp dụng cho cả plugin miễn phí và trả phí)